Nyanvesk Podcast
สาระชำระใจ : Ep.24 เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา

สาระชำระใจ : Ep.24 เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา

November 18, 2021

สาระชำระใจ Ep.24 เปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญา --------------------------------------------- ถ้าเราเปลี่ยนความคิด แม้ปัญหาก็เป็นปัญญาได้ --------------------------------------------- ข้อคิด ความรู้ เพื่อเชิดชูชีวิตงาม โดย พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต) ทุกเช้า วันพฤหัสบดี

รับชมได้ทาง ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดคาสท์

Playlist สาระชำระใจ ทุกตอน soundcloud.com/nyanavesk-online/sets/hjqgdziwmxhc?si=b635ce61637a44c88d96d2930a1d20f1

life radio  ::   กฐิน = สามัคคี

life radio :: กฐิน = สามัคคี

November 17, 2021

life radio :: กฐิน = สามัคคี ------------------------------ Life is worth caring & sharing. บันทึกเสียงรายการ "92 สนทนา" ทางวิทยุศึกษา FM92 สนทนากับ พระครูเมธังกร ดำเนินรายการโดย สุภาพร อินทุวัฒนกุล ------------------------------

ศึกษาเพิ่มเติม :

หนังสือ "ปัญหาขัดแย้งในโลกแก้ได้ด้วยกฐิน" https://www.papayutto.org/th/book_detail/255 หนังสือ "กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี" https://www.papayutto.org/th/book_detail/642 ----------------------------------- Playlist LIFE radio https://youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfMEPk-jkzhyEzoMtRJmT5Cv #LIFE​ radio​​​ #ไขปริศนาชีวิต​​​​ #LIFEstudies​​​ ------------------------------ Sound credit : Free music for non-commercial use by Paul Werner https://www.jamendo.com/artist/461414/paul-werner

เรียนกรรมฐานกับพระใหม่ :: Day 2 สัปปายะ

เรียนกรรมฐานกับพระใหม่ :: Day 2 สัปปายะ

November 17, 2021

รียนกรรมฐานกับพระใหม่รุ่น พ.ย. 2564 โดย พระวรท ธมฺมธโร

---------------------------------------------------------

02:22 ท่านั่งคู้บัลลังค์ 15:45 ท่านั่งพับเพียบ 20:49 นั่งเก้าอี้ 27:26 ถามเรื่องมือวางไว้อย่างไร 32:36 ถาม ระหว่างนั่งสมาธิ เปลี่ยนท่าวางมือได้ไหม 37:16 พัดลม 38:38 สถานที่สวยๆ 41:40 นั่งภาวนา

----------------------------------------------------------- Playlist เรียนกรรมฐานกับพระใหม่ ทุกตอน soundcloud.com/nyanavesk-online/sets/xx1wdjc0ratf?si=7d5a0d1b7a0747dd815955166d44dc3b ----------------------------------------------------------- Music: simple piano melody 9834 by ZakharValaha from Pixabay

EP 7.1 :: สภาวะธรรมตามความเป็นจริง :: ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ (๗ พ.ย. ๖๔)

EP 7.1 :: สภาวะธรรมตามความเป็นจริง :: ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ (๗ พ.ย. ๖๔)

November 15, 2021

EP 7.1 :: สภาวะธรรมตามความเป็นจริง ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ (๗ พ.ย. ๖๔) พระวรท ธมฺมธโร ------------------------------

00:24 เจริญวิปัสนากรรมฐาน 16:59 เเผ่เมตตา 19:23 เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สังเกตสภาวะธรรมตามความเป็นจริง 26:42 เวทนา (ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางกาย-ใจ) 32:46 เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรม

------------------------------ ศึกษาเพิ่มเติม : - หนังสือวิปัสสนาภูมิ พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)​ วัดมเหยงคณ์ https://online.pubhtml5.com/hmgx/ueoo/index.html - เสียงอ่านหนังสือประทีปส่องธรรม https://soundcloud.com/krit_nimmalo/sets/ecdwomafmqz6 - กิจกรรม ตามรอย..อภิธรรมมัตถสังคหะ ตามแนวพุทธธรรม สำหรับการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน https://www.lifestudies.net/102.html ------------------------------ Playlist ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ทุกตอน https://soundcloud.com/nyanavesk-online/sets/meditation?si=882237aa0f5944dca488484cfb92c151 ------------------------------ Sound credit : Free music for non-commercial use by Paul Werner https://www.jamendo.com/artist/461414...​ ได้รับอนุญาตให้ใช้ดนตรีประกอบบทแผ่เมตตา ของ Imee Ooi https://www.immmusic.com/

เรียนกรรมฐานกับพระใหม่ :: Day 1 การนั่ง

เรียนกรรมฐานกับพระใหม่ :: Day 1 การนั่ง

November 14, 2021

เรียนกรรมฐานกับพระใหม่รุ่น พ.ย. 2564 โดย พระวรท ธมฺมธโร

-------------------------------------------------------

02:22 ท่านั่งคู้บัลลังค์ 15:45 ท่านั่งพับเพียบ 20:49 นั่งเก้าอี้ 27:26 ถามเรื่องมือวางไว้อย่างไร 32:36 ถาม ระหว่างนั่งสมาธิ เปลี่ยนท่าวางมือได้ไหม 37:16 พัดลม 38:38 สถานที่สวยๆ 41:40 นั่งภาวนา

--------------------------------------------------- Playlist เรียนกรรมฐานกับพระใหม่ ทุกตอน https://soundcloud.com/nyanavesk-online/sets/xx1wdjc0ratf?si=7d5a0d1b7a0747dd815955166d44dc3b ---------------------------------------------------- Music: simple piano melody 9834 by ZakharValaha from Pixabay

เรื่องเล่าจากพระสูตร Ep.15 | อุโปสถสูตร

เรื่องเล่าจากพระสูตร Ep.15 | อุโปสถสูตร

November 14, 2021

เรื่องเล่าจากพระสูตร ธรรมที่พระอยากเล่า เผื่อคุณจะอยากฟัง Ep.15 : อุโปสถสูตร (ความอัศจรรย์ของมหาสมุทร 8 ประการ) #ปาติโมกข์ #วินัย #ปาราชิก #โลกวัชชะ #ปัณณัติวัชชะ #ไตรสิกขา --------------------------------------------------------- ร่วมสนทนาโดย พระวรท ธมฺมธโร พระมหาก่อภพ จิรสทฺโธ พระมหาธีรพงษ์ อุตฺตโม --------------------------------------------------------- Timestamps 0:00 - บทนำ (Music: Happy ukulele and bells by jorikbasov from Pixabay) 3:59 - อุโปสถสูตร 14:49 - พระอานนท์กราบทูลให้พระพุทธเจ้ายกพระปาติโมกข์ขึ้นแสดง ครั้งที่ 1 17:37 - พระพุทธเจ้าไม่ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงแก่บริษัทที่ไม่บริสุทธิ์ 19:33 - [เสริม] ความหมายของสังวาส, ปาราชิก 4 33:34 - พระพุทธเจ้าให้สงฆ์ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดง 36:01 - ความอัศจรรย์ของมหาสมุทร 8 ประการ 41:05 - ความอัศจรร์ของธรรมวินัย 8 ประการ 1:14:45 - พุทธอุทาน --------------------------------------------------------- ค้นคว้าพระสูตรเพิ่มเติมได้ที่ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 17 ขุททกนิกาย อุทาน โสณเณรวรรค อุโปสถสูตร https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_read.php?E=&B=25&A=6849&w=%CD%D8%E2%BB%CA%B6%CA%D9%B5%C3&option=2

รับฟังสดทุกวันพุธ เวลา 20.00 - 21.00 น. ทางญาณเวศก์คลับเฮ้าส์ (Nyanavesk Clubhouse) https://www.clubhouse.com/join/nyanavesk/EmS3y0Ko

ติดตามย้อนหลังทุกวันอาทิตย์ เวลา 05.00 น. ทางญาณเวศก์ออนไลน์ (Nyanavesk Online) https://www.youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfMDV2eTHq1AT5jcxA-4aPqJ

สาระชำระใจ : Ep.23 การให้และรับ

สาระชำระใจ : Ep.23 การให้และรับ

November 11, 2021

สาระชำระใจ Ep.23 การให้และรับ --------------------------------------------- การให้และรับ คือศิลปะในการใช้ชีวิต --------------------------------------------- ข้อคิด ความรู้ เพื่อเชิดชูชีวิตงาม โดย พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต) ทุกเช้า วันพฤหัสบดี

รับชมได้ทาง ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดคาสท์

Playlist สาระชำระใจ ทุกตอน soundcloud.com/nyanavesk-online/sets/hjqgdziwmxhc?si=b635ce61637a44c88d96d2930a1d20f1

ครั้งที่ 9 น้ำชาภาวนา

ครั้งที่ 9 น้ำชาภาวนา

November 10, 2021

จิตตานามัย สู่ จิตภาวนา Ep.9 : น้ำชาภาวนา ------------------------------ 00:00 แนะนำโครงการ 01:23 ทดลองฝึก น้ำชาภาวนา ด้วยตนเอง 01:39 สรุปการฝึกปฏิบัติ 17:39 ธรรมนามัย 22:50 ฝึกเจริญสติกับพระครูเมธังกร ------------------------------ ศึกษาเพิ่มเติม : พุทธธรรมออนไลน์ https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma/ podcast ตามรอย..พุทธธรรม https://youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfOWnQK3o8yYV16mF3vsTyhB สื่อการเรียนรู้กิจกรรม ตามรอย..พุทธธรรม ออนไลน์ https://www.lifestudies.net/101.html ------------------------------ ที่มา : กิจกรรม "จิตตานามัย สู่ จิตภาวนา" วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ วัดญาณเวศกวัน ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดปี ๒๕๖๔ ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9bJnuvPlPe9o1SY6LoiJ9E8Des3Y70WIbXY6OaVb6xa4ebg/viewform ------------------------------ Sound credit : White Petals by Keys of Moon | https://soundcloud.com/keysofmoon Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Music promoted by https://www.chosic.com/

life radio  ::   ความตาย เตือนให้ไม่ประมาท

life radio :: ความตาย เตือนให้ไม่ประมาท

November 10, 2021

life radio :: ความตาย เตือนให้ไม่ประมาท ------------------------------ Life is worth caring & sharing. บันทึกเสียงรายการ "92 สนทนา" ทางวิทยุศึกษา FM92 สนทนากับ พระครูเมธังกร ดำเนินรายการโดย สุภาพร อินทุวัฒนกุล ------------------------------

ศึกษาเพิ่มเติม : หนังสือ "เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า" https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/410 หนังสือ "ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย" https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/355

หนังสือ "อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข" https://www.watnyanaves.net/th/book_detail/480 ----------------------------------- Playlist LIFE radio https://youtube.com/playlist?list=PL3jdvq2OoSfMEPk-jkzhyEzoMtRJmT5Cv #LIFE​ radio​​​ #ไขปริศนาชีวิต​​​​ #LIFEstudies​​​ ------------------------------ Sound credit : Free music for non-commercial use by Paul Werner https://www.jamendo.com/artist/461414/paul-werner

EP 7.0 :: วิปัสสนา = สังเกต ของจริง :: ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ

EP 7.0 :: วิปัสสนา = สังเกต ของจริง :: ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ

November 8, 2021

EP 7.0 :: วิปัสสนา = สังเกต ของจริง ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ (บันทึกเสียงจากกิจกรรม วันพระสุดสัปดาห์ออนไลน์ ๕ ก.ย. ๖๔) ------------------------------ 00:31 หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ :ไตรสิกขา 05.19 วิปัสสนา คือการเจริญปัญญา โดยการสังเกตของจริง (ปรมัตถ์ ไม่ใช่ บัญญัติ) 15:04 ฝึกปฏิบัติ (เสียงเงียบ) 26:47 สติปัฏฐาน ๔ 39:15 ฝึกปฏิบัติ (เสียงเงียบ) 53:52 เป้าหมายของการฝึก ------------------------------ ศึกษาเพิ่มเติม : - หนังสือวิปัสสนาภูมิ พระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรํสี)​ วัดมเหยงคณ์ https://online.pubhtml5.com/hmgx/ueoo/index.html - เสียงอ่านหนังสือประทีปส่องธรรม https://soundcloud.com/krit_nimmalo/sets/ecdwomafmqz6 - กิจกรรม ตามรอย..อภิธรรมมัตถสังคหะ ตามแนวพุทธธรรม สำหรับการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน https://www.lifestudies.net/102.html ------------------------------ Playlist : ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ทุกตอน soundcloud.com/nyanavesk-online/sets/meditation ------------------------------ Sound credit : Free music for non-commercial use by Paul Werner https://www.jamendo.com/artist/461414...​ ได้รับอนุญาตให้ใช้ดนตรีประกอบบทแผ่เมตตา ของ Imee Ooi https://www.immmusic.com/

Podbean App

Play this podcast on Podbean App